Thursday, October 12, 2017

The Fifth Congress of Polish Scholarly and Scientific Associations at Polska Akademia Umiejetnosci, Krakow, October 17-21, 2017


INTELIGENCJA POLSKA W ŚWIECIE
POLISH INTELLIGENTSIA IN THE WORLD

17-21 October, Krakow, Poland, Polish Academy of Arts and Sciences PAU
17–21 października 2017 Kraków, Polska Akademia Umiejętności
http://kptnws.krakow.pl/  Kraków, ul. Sławkowska 17


The detailed program below is in Polish as all the Congress proceedings will be in Polish.  The Polish American Historical Association is proud to be among the co-organizers of the Congress, with PAHA Scholars participating in several sessions, as listed below.

 THE DETAILED PROGRAM / Program szczegółowy

Poniedziałek, 16 października  / Monday, 16 October 
16.00    konferencja prasowa (Duża Aula) / Press Conference
16.00–19.30    rejestracja w Kancelarii PAU  / Registration
 poczęstunek (sale PAU) / Reception

17.00–19.30   Projekcje filmów (Duża Aula)  / Film Screenings
Z dala od orkiestry, film dokumentalny Rafaela Lewandowskiego, poświęcony życiu i twórczości Zygmunta Lubicz-Zaleskiego
Dyplomaci II Rzeczypospolitej – Edward Raczyński, archiwum MSZ
 ________________________________________


 Wtorek, 17 października  / Tuesday, 17 October 
 9.00    rejestracja w Kancelarii PAU / Registration

10.00      inauguracja V Kongresu   / Opening of the Congress
Prof. Andrzej BIAŁAS  (Prezes Polskiej Akademii Umiejętności)

10.30–11.30    przemówienia zaproszonych gości  / Speeches by Invited Guests

11.30      Prof. Leszek ZASZTOWT  (Uniwersytet Warszawski)
Emigracja uczonych polskich – kilka uwag historycznych

12.00      Senator Jaś GAWROŃSKI  (dziennikarz, polityk)
Ludzie, którzy tworzyli historię – impresje dziennikarza

13.00–14.00    przerwa / Break
 ____________________________________________

14.00–16.00    HISTORIE RODZINNE / Family Histories
prowadzenie:   Prof. Maryla LAURENT-ZIELIŃSKA (czł. zagr. PAU, Francja)

14.00      Prof. Tadeusz GROMADA (czł. zagr. PAU, b. Prezes PIASA, USA)
Rodzina Gromadów w Ameryce: wartości i zasady działalności

14.30      Aleksandra PODHORODECKA (Honorowy Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania) Saga Rodziny Giertychów

15.00      Prof. Kazimierz P. ZALESKI (Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu, czł. zagr. PAU) Zygmunt Lubicz-Zaleski i Maria ze Zdziarskich Zaleska

15.30      Dr Elżbieta ORMAN (Polski Słownik Biograficzny PAN) i Dr Joanna WINIEWICZ-WOLSKA (Zamek Królewski na Wawelu) Europa w rodzinie Lanckorońskich

16.00–16.30    przerwa kawowa
_______________________________________________

16.30–19.00    SEMINARIUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI PROFESORA ZBIGNIEWA BRZEZIŃSKIEGO  / Seminar in the Memory of Prof. Brzezinski
 prowadzenie:    Prof. Andrzej Borowski (Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności)

 Andrzej LUBOWSKI (ekonomista, analityk i pisarz, USA)
Zbig. Człowiek, który podminował Kreml

 Dr Ryszard SCHNEPF (b. ambasador RP w USA)
Zbigniew Brzeziński – strateg globalny

 film Strateg z komentarzem reż. Katarzyny KOLENDY-ZALESKIEJ, TVN
________________________________________

Copernicus at PAU. Photo by Maja Trochimczyk

Środa, 18 października / Wednesday, 18 October 

 9.00–14.00    POLSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE W ŚWIECIE I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU ETOSU INTELIGENCJI POLSKIEJ, cz. I
Polish Scientific Societies in the World and their Role in the Forming of the Ethos of Polish Intelligentsia, I

prowadzenie:   Tadeusz A. PILAT (EUWP)  i  Dr hab. Hubert CHUDZIO (UP)
 9.10        Prof. Grażyna J. KOZACZKA (Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne PAHA, USA)
Historia i kultura Polonii amerykańskiej w opracowaniu naukowym. 75 lat działalności Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego w USA
9.30        Dr Bożena LEVEN (Polski Instytut Naukowy w Ameryce PIASA)
Rola PIASA w promocji Polski w Stanach Zjednoczonych i wyzwania z tym związane

9.50        Dr Jolanta TATARA (Kongres Oświaty Polonijnej, USA)
Kongres Oświaty Polonijnej

10.10      Dr Iwona DRĄG KORGA (Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce)
Instytut Piłsudskiego w Ameryce- zarys działalności i plany na przyszłość

10.30      Prof. Andrzej S. NOWAK (Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej)
Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

10.50      Adam WARZEL (Australijski Instytut Spraw Polskich)
Australijski Instytut Spraw Polskich

11.10–11.40    przerwa kawowa

prowadzenie:   Dr Iwona DRĄG KORGA (Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce)  i  Dr hab. Hubert CHUDZIO (UP)

11.40      Stanisław LATEK (Polski Instytut Naukowy w Kanadzie)
Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie od roku 2006

12.00      Tadeusz A. PILAT (Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Szwecja)
Ćwierć wieku działalności i osiągnięć Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

12.20      Prof. Georges MINK (Biblioteka Polska w Paryżu i Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu)
Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu, wyspa polskości na wyspie Świętego Ludwika

12.40      Janusz PTAK (Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Francja)
EFPSNT - współpraca polonijnych inżynierów w Europie

13.00      Jadwiga KOWALSKA (Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie)
Tadeusz Sulimirski (1898-1983). Najmłodszy profesor II RP

13.20      Anna BUCHMANN (Muzeum Polskie w Rapperswilu, Szwajcaria)
Działalność kulturalna, edukacyjna i naukowa Muzeum Polskiego w Rapperswilu w latach 1954-2017

13.40–15.00    przerwa
____________________________________________

15.00–16.30    POLSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE W ŚWIECIE I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU ETOSU INTELIGENCJI POLSKIEJ, cz. II
Polish Scientific Societies in the World and their Role in the Forming of the Ethos of Polish Intelligentsia, I
prowadzenie:   Dr Iwona DRĄG KORGA  i  Dr hab. Hubert CHUDZIO

15.00      Barbara KUKULSKA (Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu, RPA)
Działalność Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu na przestrzeni 70. lat

15.20      Prof. Henryk MALEWSKI (Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy)
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) – samoidentyfikacja i konsolidacja społeczności naukowej Polaków na Litwie

15.40      Witalij CHMIELEWSKI (Związek Polaków w Kazachstanie)
Rola organizacji polonijnych w kształtowaniu inteligencji polskiej w Kazachstanie

16.00    podsumowanie panelu:  Dr Iwona DRĄG KORGA  i  Tadeusz A. PILAT

16.30–17.00    przerwa kawowa
 _________________________________________

17.00–19.00    POLSKIE I ZAGRANICZNE TOWARZYSTWA NAUKOWE – panel dyskusyjny
Polish and Foreign Scientific and Scholarly Associations

Wykład wprowadzający do dyskusji / Introductory Lecture
Prof. Janusz LIPKOWSKI (Towarzystwo Naukowe Warszawskie)
Społeczeństwo obywatelskie w nauce
 ________________________________________

19th century drawing of PAU building

Czwartek, 19 października / Thursday, 18 October

 10.00–11.00    WOJENNE LOSY POLSKICH UCZONYCH
prowadzenie:   Dr Krzysztof SMOLANA (Uniwersytet Warszawski)

10.00      Dr hab. Sławomir ŁUKASIEWICZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie)
Inteligencja polska na terenach nieokupowanych podczas II wojny

10.30      Dr Ewa KOWALSKA (Muzeum Katyńskie, Warszawa)
Zagłada polskich elit przez okupantów

11.00–11.30    przerwa kawowa
________________________________________________

11.30–13.40    POLSCY UCZENI W ŚWIECIE, cz. I / Polish Scholars in the World, I
prowadzenie:   Prof. Jacek KUBIAK (CNRS, Francja)

11.30      Prof. Maria DELAPERRIÈRE (czł. zagr. PAU, Francja)
Polscy humaniści na emigracji. Ich działalność i rola w uczelniach francuskich (historia i stan obecny)

11.50      Prof. Claudine KIEDA (czł. zagr. PAU, Francja)
Współpraca francusko-polska w dziedzinie biotechnologii

12.10      Prof. Jerzy W. KUPIEC-WĘGLIŃSKI (czł. zagr. PAU, USA)
Osiągnięcia w zakresie medycyny polskich uczonych pracujących w Stanach Zjednoczonych

12.30      Prof. Krystyna KUPERBERG (Auburn University, USA)
Polscy matematycy w świecie

12.50      Prof. Andrzej S. NOWAK (Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej)
Polscy inżynierowie i naukowcy XXI wieku w USA i Kanadzie

13.10      Prof. Stanisław RODZIŃSKI (czł. czynny PAU)
Polscy malarze w świecie – Józef Czapski, Stanisław Frenkiel

13.40–15.00    przerwa
 ____________________________________________

15.00–17.00    POLSCY UCZENI W ŚWIECIE, cz. II
prowadzenie:   Prof. Claudine KIEDA (czł. zagr. PAU, Francja)

15.00      Prof. Andrzej Kajetan WRÓBLEWSKI (Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności)
Osiągnięcia polskich uczonych w zakresie nauk ścisłych, pracujących poza granicami

15.20      Prof. Andrzej JOACHIMIAK (czł. zagr. PAU, USA)
Udział Polaków w rozwoju biologii strukturalnej z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego

15.40      Prof. Jacek KUBIAK (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja)
Polscy uczeni w Europie

16.00      Prof. Krzysztof J. CIOS (czł. zagr. PAU, USA)
Osiągnięcia polskich uczonych pracujących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w zakresie informatyki i matematyki

16.20      Prof. Leszek DEMKOWICZ (czł. zagr. PAU, USA)
Polacy w matematyce i mechanice stosowanej w USA
 16.40      Prof. Krzysztof ZANUSSI (czł. czynny PAU)
Polacy w światowym kinie

17.00–17.30    przerwa kawowa   17.30–18.00    dyskusja
 ________________________________________

Foyer of PAU with sculptures of eminent scientists. Photo by Maja Trochimczyk

 Piątek, 20 października / Friday, 20 October

10.00–12.00    JĘZYK I TOŻSAMOŚĆ, cz. I / Language and Identity, I
prowadzenie:    Prof. Tadeusz Lewowicki (UW)

10.00      Ks. Bogusław BRZYŚ (Polska Misja Katolicka we Francji)
Język i tożsamość w duszpasterstwie emigracyjnym we Francji

10.30      Prof. Henryk SIEWIERSKI (Universidade de Brasília)
Język, tożsamość, emigracja

11.00      Prof. Grażyna J. KOZACZKA (Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne PAHA, USA)
(Re)konstrukcja tożsamości w polskiej prozie migracyjnej początku XXI wieku: Rozterki pokolenia 1 1/2 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

11.30      Ewa E. BARCZYK (Polish-American Librarians Association, USA)
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polsko Amerykańskich / Polish American Librarians Association

12.00–12.30    przerwa kawowa / break
 ___________________________________________

12.30–14.00    JĘZYK I TOŻSAMOŚĆ, cz. II / Language and Identity, II
prowadzenie:    Bożena Nowicka McLees (PAHA)

12.30      Dr Jolanta TATARA (Kongres Oświaty Polonijnej, USA)
Oświata polonijna. Propedeutyka problemu (na podstawie informacji diaspory polskiej)

12.50      Dr Dorota ANDRAKA (Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce)
Język drogą do tożsamości w szkołach polonijnych – rola nauczyciela

13.10      Małgorzata LASOCKA (Polska Macierz Szkolna, Wielka Brytania)
Rola języka ojczystego w warunkach migracji

13.30      Dr Aleksandra GALASIŃSKA (Wolverhampton University, Wielka Brytania)
Motywacja, negocjacja, akceptacja: Dwujęzyczność z perspektywy transnarodowego sposobu życia polskiej rodziny w Wielkiej Brytanii

14.00–15.00    przerwa / break
 _______________________________________

15.00–17.00    POLONIA AMERYKAŃSKA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I MEDIALNEJ
American Polonia in Urban and Media Space

prowadzenie:   Prof. Dorota PRASZAŁOWICZ (UJ)

15.00      Dr Anna D. JAROSZYŃSKA-KIRCHMANN (Eastern Connecticut State University, USA)
Szukanie Polonii wśród przestrzeni miasta amerykańskiego

15.30      Dr Czesław KARKOWSKI (Hunter College, USA)
Prasa polska w USA

16.00      Dr Maja TROCHIMCZYK (Moonrise Press, Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne PAHA, USA)
Obecność Polonii amerykańskiej w sieci internetowej: formy i funkcje
 16.30    dyskusja
________________________________________

Sukiennice, Photo by Maja Trochimczyk


 Sobota, 21 października / Saturday, 21 October 

10.00–12.00   Prof. Andrzej BIAŁAS (Prezes PAU)
podsumowanie V Kongresu PTNwŚ

Prof. Jan WOLEŃSKI (czł. czynny PAU)
Rola polskich logików pracujących za granicą w czasach II Wojny Światowej i później

_______________________________________

12:00 Uroczyste zakończenie obrad  i poczęstunek / Closing Ceremony  and Reception

17.30    msza św. w Katedrze na Wawelu / Mass at the Wawel Cathedral

Wawel cathedral, Photo by Maja Trochimczyk

________________________________________

Wystawy towarzyszące: / Exhibitions

Polskie towarzystwa naukowe w świecie - plakat

Polscy uczeni w świecie   Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej
- o wystawie - zaproszenie

Delegatury RP na terenach Kazachstanu w latach 1941–1943
__________________________________________


Publikacje PAU  / PAU Publications

http://kptnws.krakow.pl/index.php/informacje-organizacyjne/polecane-publikacje

Including collaborations with Polish Institute of Arts and Sciences in Canada – books on Milosz and Lutoslawski (the latter co-edited by PAHA's Maja Trochimczyk)

More information on Chopin with Cherries Blog


No comments:

Post a Comment