Thursday, October 12, 2017

The Fifth Congress of Polish Scholarly and Scientific Associations at Polska Akademia Umiejetnosci, Krakow, October 17-21, 2017


INTELIGENCJA POLSKA W ŚWIECIE
POLISH INTELLIGENTSIA IN THE WORLD

17-21 October, Krakow, Poland, Polish Academy of Arts and Sciences PAU
17–21 października 2017 Kraków, Polska Akademia Umiejętności
http://kptnws.krakow.pl/  Kraków, ul. Sławkowska 17


The detailed program below is in Polish as all the Congress proceedings will be in Polish.  The Polish American Historical Association is proud to be among the co-organizers of the Congress, with PAHA Scholars participating in several sessions, as listed below.

 THE DETAILED PROGRAM / Program szczegółowy

Poniedziałek, 16 października  / Monday, 16 October 
16.00    konferencja prasowa (Duża Aula) / Press Conference
16.00–19.30    rejestracja w Kancelarii PAU  / Registration
 poczęstunek (sale PAU) / Reception

17.00–19.30   Projekcje filmów (Duża Aula)  / Film Screenings
Z dala od orkiestry, film dokumentalny Rafaela Lewandowskiego, poświęcony życiu i twórczości Zygmunta Lubicz-Zaleskiego
Dyplomaci II Rzeczypospolitej – Edward Raczyński, archiwum MSZ
 ________________________________________


 Wtorek, 17 października  / Tuesday, 17 October 
 9.00    rejestracja w Kancelarii PAU / Registration

10.00      inauguracja V Kongresu   / Opening of the Congress
Prof. Andrzej BIAŁAS  (Prezes Polskiej Akademii Umiejętności)

10.30–11.30    przemówienia zaproszonych gości  / Speeches by Invited Guests

11.30      Prof. Leszek ZASZTOWT  (Uniwersytet Warszawski)
Emigracja uczonych polskich – kilka uwag historycznych

12.00      Senator Jaś GAWROŃSKI  (dziennikarz, polityk)
Ludzie, którzy tworzyli historię – impresje dziennikarza

13.00–14.00    przerwa / Break
 ____________________________________________

14.00–16.00    HISTORIE RODZINNE / Family Histories
prowadzenie:   Prof. Maryla LAURENT-ZIELIŃSKA (czł. zagr. PAU, Francja)

14.00      Prof. Tadeusz GROMADA (czł. zagr. PAU, b. Prezes PIASA, USA)
Rodzina Gromadów w Ameryce: wartości i zasady działalności

14.30      Aleksandra PODHORODECKA (Honorowy Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania) Saga Rodziny Giertychów

15.00      Prof. Kazimierz P. ZALESKI (Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu, czł. zagr. PAU) Zygmunt Lubicz-Zaleski i Maria ze Zdziarskich Zaleska

15.30      Dr Elżbieta ORMAN (Polski Słownik Biograficzny PAN) i Dr Joanna WINIEWICZ-WOLSKA (Zamek Królewski na Wawelu) Europa w rodzinie Lanckorońskich

16.00–16.30    przerwa kawowa
_______________________________________________

16.30–19.00    SEMINARIUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI PROFESORA ZBIGNIEWA BRZEZIŃSKIEGO  / Seminar in the Memory of Prof. Brzezinski
 prowadzenie:    Prof. Andrzej Borowski (Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności)

 Andrzej LUBOWSKI (ekonomista, analityk i pisarz, USA)
Zbig. Człowiek, który podminował Kreml

 Dr Ryszard SCHNEPF (b. ambasador RP w USA)
Zbigniew Brzeziński – strateg globalny

 film Strateg z komentarzem reż. Katarzyny KOLENDY-ZALESKIEJ, TVN
________________________________________

Copernicus at PAU. Photo by Maja Trochimczyk

Środa, 18 października / Wednesday, 18 October 

 9.00–14.00    POLSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE W ŚWIECIE I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU ETOSU INTELIGENCJI POLSKIEJ, cz. I
Polish Scientific Societies in the World and their Role in the Forming of the Ethos of Polish Intelligentsia, I

prowadzenie:   Tadeusz A. PILAT (EUWP)  i  Dr hab. Hubert CHUDZIO (UP)
 9.10        Prof. Grażyna J. KOZACZKA (Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne PAHA, USA)
Historia i kultura Polonii amerykańskiej w opracowaniu naukowym. 75 lat działalności Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego w USA
9.30        Dr Bożena LEVEN (Polski Instytut Naukowy w Ameryce PIASA)
Rola PIASA w promocji Polski w Stanach Zjednoczonych i wyzwania z tym związane

9.50        Dr Jolanta TATARA (Kongres Oświaty Polonijnej, USA)
Kongres Oświaty Polonijnej

10.10      Dr Iwona DRĄG KORGA (Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce)
Instytut Piłsudskiego w Ameryce- zarys działalności i plany na przyszłość

10.30      Prof. Andrzej S. NOWAK (Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej)
Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

10.50      Adam WARZEL (Australijski Instytut Spraw Polskich)
Australijski Instytut Spraw Polskich

11.10–11.40    przerwa kawowa

prowadzenie:   Dr Iwona DRĄG KORGA (Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce)  i  Dr hab. Hubert CHUDZIO (UP)

11.40      Stanisław LATEK (Polski Instytut Naukowy w Kanadzie)
Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie od roku 2006

12.00      Tadeusz A. PILAT (Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Szwecja)
Ćwierć wieku działalności i osiągnięć Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

12.20      Prof. Georges MINK (Biblioteka Polska w Paryżu i Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu)
Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu, wyspa polskości na wyspie Świętego Ludwika

12.40      Janusz PTAK (Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Francja)
EFPSNT - współpraca polonijnych inżynierów w Europie

13.00      Jadwiga KOWALSKA (Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie)
Tadeusz Sulimirski (1898-1983). Najmłodszy profesor II RP

13.20      Anna BUCHMANN (Muzeum Polskie w Rapperswilu, Szwajcaria)
Działalność kulturalna, edukacyjna i naukowa Muzeum Polskiego w Rapperswilu w latach 1954-2017

13.40–15.00    przerwa
____________________________________________

15.00–16.30    POLSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE W ŚWIECIE I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU ETOSU INTELIGENCJI POLSKIEJ, cz. II
Polish Scientific Societies in the World and their Role in the Forming of the Ethos of Polish Intelligentsia, I
prowadzenie:   Dr Iwona DRĄG KORGA  i  Dr hab. Hubert CHUDZIO

15.00      Barbara KUKULSKA (Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu, RPA)
Działalność Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu na przestrzeni 70. lat

15.20      Prof. Henryk MALEWSKI (Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy)
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) – samoidentyfikacja i konsolidacja społeczności naukowej Polaków na Litwie

15.40      Witalij CHMIELEWSKI (Związek Polaków w Kazachstanie)
Rola organizacji polonijnych w kształtowaniu inteligencji polskiej w Kazachstanie

16.00    podsumowanie panelu:  Dr Iwona DRĄG KORGA  i  Tadeusz A. PILAT

16.30–17.00    przerwa kawowa
 _________________________________________

17.00–19.00    POLSKIE I ZAGRANICZNE TOWARZYSTWA NAUKOWE – panel dyskusyjny
Polish and Foreign Scientific and Scholarly Associations

Wykład wprowadzający do dyskusji / Introductory Lecture
Prof. Janusz LIPKOWSKI (Towarzystwo Naukowe Warszawskie)
Społeczeństwo obywatelskie w nauce
 ________________________________________

19th century drawing of PAU building

Czwartek, 19 października / Thursday, 18 October

 10.00–11.00    WOJENNE LOSY POLSKICH UCZONYCH
prowadzenie:   Dr Krzysztof SMOLANA (Uniwersytet Warszawski)

10.00      Dr hab. Sławomir ŁUKASIEWICZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie)
Inteligencja polska na terenach nieokupowanych podczas II wojny

10.30      Dr Ewa KOWALSKA (Muzeum Katyńskie, Warszawa)
Zagłada polskich elit przez okupantów

11.00–11.30    przerwa kawowa
________________________________________________

11.30–13.40    POLSCY UCZENI W ŚWIECIE, cz. I / Polish Scholars in the World, I
prowadzenie:   Prof. Jacek KUBIAK (CNRS, Francja)

11.30      Prof. Maria DELAPERRIÈRE (czł. zagr. PAU, Francja)
Polscy humaniści na emigracji. Ich działalność i rola w uczelniach francuskich (historia i stan obecny)

11.50      Prof. Claudine KIEDA (czł. zagr. PAU, Francja)
Współpraca francusko-polska w dziedzinie biotechnologii

12.10      Prof. Jerzy W. KUPIEC-WĘGLIŃSKI (czł. zagr. PAU, USA)
Osiągnięcia w zakresie medycyny polskich uczonych pracujących w Stanach Zjednoczonych

12.30      Prof. Krystyna KUPERBERG (Auburn University, USA)
Polscy matematycy w świecie

12.50      Prof. Andrzej S. NOWAK (Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej)
Polscy inżynierowie i naukowcy XXI wieku w USA i Kanadzie

13.10      Prof. Stanisław RODZIŃSKI (czł. czynny PAU)
Polscy malarze w świecie – Józef Czapski, Stanisław Frenkiel

13.40–15.00    przerwa
 ____________________________________________

15.00–17.00    POLSCY UCZENI W ŚWIECIE, cz. II
prowadzenie:   Prof. Claudine KIEDA (czł. zagr. PAU, Francja)

15.00      Prof. Andrzej Kajetan WRÓBLEWSKI (Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności)
Osiągnięcia polskich uczonych w zakresie nauk ścisłych, pracujących poza granicami

15.20      Prof. Andrzej JOACHIMIAK (czł. zagr. PAU, USA)
Udział Polaków w rozwoju biologii strukturalnej z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego

15.40      Prof. Jacek KUBIAK (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja)
Polscy uczeni w Europie

16.00      Prof. Krzysztof J. CIOS (czł. zagr. PAU, USA)
Osiągnięcia polskich uczonych pracujących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w zakresie informatyki i matematyki

16.20      Prof. Leszek DEMKOWICZ (czł. zagr. PAU, USA)
Polacy w matematyce i mechanice stosowanej w USA
 16.40      Prof. Krzysztof ZANUSSI (czł. czynny PAU)
Polacy w światowym kinie

17.00–17.30    przerwa kawowa   17.30–18.00    dyskusja
 ________________________________________

Foyer of PAU with sculptures of eminent scientists. Photo by Maja Trochimczyk

 Piątek, 20 października / Friday, 20 October

10.00–12.00    JĘZYK I TOŻSAMOŚĆ, cz. I / Language and Identity, I
prowadzenie:    Prof. Tadeusz Lewowicki (UW)

10.00      Ks. Bogusław BRZYŚ (Polska Misja Katolicka we Francji)
Język i tożsamość w duszpasterstwie emigracyjnym we Francji

10.30      Prof. Henryk SIEWIERSKI (Universidade de Brasília)
Język, tożsamość, emigracja

11.00      Prof. Grażyna J. KOZACZKA (Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne PAHA, USA)
(Re)konstrukcja tożsamości w polskiej prozie migracyjnej początku XXI wieku: Rozterki pokolenia 1 1/2 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

11.30      Ewa E. BARCZYK (Polish-American Librarians Association, USA)
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polsko Amerykańskich / Polish American Librarians Association

12.00–12.30    przerwa kawowa / break
 ___________________________________________

12.30–14.00    JĘZYK I TOŻSAMOŚĆ, cz. II / Language and Identity, II
prowadzenie:    Bożena Nowicka McLees (PAHA)

12.30      Dr Jolanta TATARA (Kongres Oświaty Polonijnej, USA)
Oświata polonijna. Propedeutyka problemu (na podstawie informacji diaspory polskiej)

12.50      Dr Dorota ANDRAKA (Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce)
Język drogą do tożsamości w szkołach polonijnych – rola nauczyciela

13.10      Małgorzata LASOCKA (Polska Macierz Szkolna, Wielka Brytania)
Rola języka ojczystego w warunkach migracji

13.30      Dr Aleksandra GALASIŃSKA (Wolverhampton University, Wielka Brytania)
Motywacja, negocjacja, akceptacja: Dwujęzyczność z perspektywy transnarodowego sposobu życia polskiej rodziny w Wielkiej Brytanii

14.00–15.00    przerwa / break
 _______________________________________

15.00–17.00    POLONIA AMERYKAŃSKA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I MEDIALNEJ
American Polonia in Urban and Media Space

prowadzenie:   Prof. Dorota PRASZAŁOWICZ (UJ)

15.00      Dr Anna D. JAROSZYŃSKA-KIRCHMANN (Eastern Connecticut State University, USA)
Szukanie Polonii wśród przestrzeni miasta amerykańskiego

15.30      Dr Czesław KARKOWSKI (Hunter College, USA)
Prasa polska w USA

16.00      Dr Maja TROCHIMCZYK (Moonrise Press, Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne PAHA, USA)
Obecność Polonii amerykańskiej w sieci internetowej: formy i funkcje
 16.30    dyskusja
________________________________________

Sukiennice, Photo by Maja Trochimczyk


 Sobota, 21 października / Saturday, 21 October 

10.00–12.00   Prof. Andrzej BIAŁAS (Prezes PAU)
podsumowanie V Kongresu PTNwŚ

Prof. Jan WOLEŃSKI (czł. czynny PAU)
Rola polskich logików pracujących za granicą w czasach II Wojny Światowej i później

_______________________________________

12:00 Uroczyste zakończenie obrad  i poczęstunek / Closing Ceremony  and Reception

17.30    msza św. w Katedrze na Wawelu / Mass at the Wawel Cathedral

Wawel cathedral, Photo by Maja Trochimczyk

________________________________________

Wystawy towarzyszące: / Exhibitions

Polskie towarzystwa naukowe w świecie - plakat

Polscy uczeni w świecie   Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej
- o wystawie - zaproszenie

Delegatury RP na terenach Kazachstanu w latach 1941–1943
__________________________________________


Publikacje PAU  / PAU Publications

http://kptnws.krakow.pl/index.php/informacje-organizacyjne/polecane-publikacje

Including collaborations with Polish Institute of Arts and Sciences in Canada – books on Milosz and Lutoslawski (the latter co-edited by PAHA's Maja Trochimczyk)

More information on Chopin with Cherries Blog


Tuesday, October 10, 2017

Celebrations of the October 15 Death Anniversary of General Tadeusz /Thaddeus Kosciuszko

Gen. Thaddeus Kosciuszko 

There are many Celebrations of the 200th Death Anniversary of Gen. Tadeusz Kosciuszko in the U.S. At the Polish Museum of America in Chicago the Bicentennial starts with a reception on October 15, 2017:The Polish Museum of America cordially invites you to attend the Kosciuszko Bicentennial Opening Reception, which will be held on Sunday, October 15, 2017, at 3:00 pm, at the PMA Sabina P. Logisz Great Hall, 984 N. Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois, 60642.

In addition to the replicated documents included for exhibition through March 11, 2018, the opening will include a special feature: select original letters written by Tadeusz Kosciuszko, President Thomas Jefferson, American Revolution generals, and other notables will be displayed only during the reception.
The program will include speakers, musicians, and students. Refreshments and a cash bar will be available. Admission: $20 | PMA Members: $15 | More information online.


The Kosciuszko Foundation has a month of celebrations planned. From the Kosciuszko Foundation Newsletter:

Always remember that by nature, we are all equals, that wealth and education constitute the only difference.

Liberty is the sweetest fruit a man may taste in this world.
Thaddeus Kosciuszko


October 15, 2017 marks the 200th anniversary of the death of General Tadeusz Kosciuszko (1746-1817) – a national hero in Poland and the United States, freedom fighter and military leader, ardent advocate for the rights of European serfs, African Slaves, Native American Indians, Jews, Women and all other disenfranchised social groups on two continents; engineer and creator of the West Point; precursor of the development of national awareness in its modern sense, embodiment of the principle of tolerance. In honor of his bicentennial, UNESCO declared 2017 as the Year of Kosciuszko.

In October, the Kosciuszko Foundation will host the following events both in the USA and Poland to commemorate its Patron - Gen. Thaddeus Kosciuszko, Polish and American Hero:
Thursday, October 12, 7:00 p.m.
Celebrating the Year of Kosciuszko at the Kosciuszko Foundation House
Join us for the reception recognizing KF Friends and Partners Tadeusz Alberski and Dariusz Knapik for their efforts connected with the new Kosciuszko Bridge in NYC. The event will feature "Thaddeus Kosciuszko. The Price of Freedom" exhibit, diploma presentation to winners of the essay competition about Thaddeus Kosciuszko, talks and live music.MORE
Thursday, October 19, 2017 - April 4, 2018
Exhibition of Paintings from the Kosciuszko Foundation's Art Collection - on view in the Palace on the Isle - Royal Lazienki Museum in Warsaw, Poland
The Kosciuszko Foundation in NYC and the Royal Lazienki Museum in Warsaw, Poland partnered to present paintings from the Kosciuszko Foundation Art Gallery to viewers in Poland. The following paintings will be on view in the Royal Lazienki Museum: Kosciuszko at West Point by Boleslaw Jan Czedakowski (1885-1969), oil on canvas, Gamrat and Stanczyk by Jan Matejko (1838-1893), oil on wood panel, and Light Cavalry/Lisowczycy by Jozef Brandt (1841-1915), oil on canvas.
Friday, October 20, 7:30 p.m.
Act for Thaddeus Kosciuszko - A tribute concert by Cracow Duo: Jan Kalinowski, cello & Marek Szlezer, piano
Join us for a tribute to Thaddeus Kosciuszko concert by Cracow Duo: Kalinowski-Szlezer, cello-piano. Both artists are based in Cracow, Poland and this will be the only NYC concert in their USA tour this Fall. The duo has performed together for 15 years in Europe, Asia and USA, including Carnegie Hall and Newman Hall in LA in 2015, receiving the highest critical acclaim. The concert will feature works by Chopin, Nowowiejski, Paderewski Stojowski, Tansman and a premiere Act for Thaddeus Kosciuszko by Jakub Polaczyk. MORE

Friday, September 29, 2017

Interview with Prof. Neal Pease - by Aleksandra Ziolkowska-BoehmProf. Neal Pease, Thomas Napierkowski and Anna Jaroszynska-Kirchmann receive
medals from the Polish government, Warsaw, 2014.
Professor Pease, you have a master's degree from the University of Kansas, a second master's degree and a doctorate from Yale University. What was the subject of your master's thesis and doctoral dissertation?

-The subject of my master’s thesis, done at the University of Kansas, under the direction of Professor Anna Cienciała, had to do with the portrayal of Poland and issues dealing with Poland in the British press during the interwar years. My doctoral dissertation, completed at Yale in 1982, under the direction of Professor Piotr Wandycz, focused on relations between the Second Polish Republic and the United States in the years following the First World War, with an emphasis on financial relations, and their political and diplomatic repercussions, between the two countries. This became the basis of my first book, Poland, the United States, and the Stabilization of Europe, 1919-1933.

How did you become interested in the subject of Polish history?

-I am often asked this, since I have no Polish ancestry. It was unusual in my day for a “niepolak” to go into this field of study—less so, nowadays, when Polish studies have gone more “mainstream” in the United States, and many of the better scholars of Polish matters, of generations younger than mine, are of non-Polish background. In my particular case, the initial motivations were purely accidental, even trivial. I grew up in a college town, and as it happened, a goodly number of the kids I went to school with, and chummed around with, were sons and daughters of faculty in Slavic studies at my hometown University of Kansas. When I was starting my second year at KU, one of these friends suggested I join him in signing up for a course in Polish and east European history that, by fortuitous chance, was taught by Anna Cienciała. I found the course fascinating, in part because its material was entirely unknown to me. Professor Cienciała encouraged me to pursue my studies further, and convinced me to spend a year abroad participating in an exchange program between Kansas and Adam Mickiewicz University in Poznań—and I never looked back, as we say. It also helped that these were the early 1970s, when very interesting things were starting to happen in Poland.

So, it can be said that to a large extent American historians of Polish origin - professors Anna Cienciała and Piotr Wandycz--contributed to the development or orientation of your interests and your research?

- I can safely say that, had I not had the good fortune of having been trained and mentored by Anna Cienciała and Piotr Wandycz, I never would have entered the field of Polish and east central European history. The debt I owe to their erudition, their example, and their kindly interest is beyond repayment. I can only hope that, in the course of carrying out my own career, I will have reflected well on, and done justice to the excellent preparation they gave me.

In your books and essays there are many interesting topics. One of them is the role of the Catholic Church in contemporary Polish history. You conduct courses on the history of Poland and Central Europe, the history of Christianity, including the Catholic Church. What archives do you use?

- Naturally, one uses different archives, depending on the particular subject one is researching, so my lifetime itinerary to various archives and libraries will reflect my list of publications. Over the years, I have probably spent most of my time in state and ecclesiastical archives in Poland itself, but because documents relating to Poland have been spread throughout much of the globe owing to the disruptions of war, dictatorship, and emigration, I have logged a good many hours and miles in the United States and London as well. Other collections I have consulted are as modest and nearby as in my home city of Milwaukee, or as famed and distant as the Vatican Archives.

Another topic of your lectures is the so called “Jewish revival” in contemporary Poland. Can an American student develop positive thinking about it?

- This is an extraordinarily interesting and important subject. It is not one that readers will find in my own published work to date, but it is one that I hope to get the chance to address in projects I am now working on that I hope to get into print eventually. In the meantime, there are numerous excellent scholars and commentators working on this subject, and I am eager to promote their work in my capacity as editor of the journal The Polish Review.

You lecture on the history of Western civilization - from the year 1500 to the present day. Other courses: Poland and its neighbors in 1795-1914, Poland and its neighbors - 1914-1945, Catholic Church from 1500 to the present. Can we expect books based on your lectures?

- The possibility of writing one or two books of this sort has occurred to me. For the time being, any of them would need to be added to the lengthy list of “things I’d like to get around to doing someday.”

You are a member of the Board of Directors of the Polish Institute of Arts and Sciences (PIASA), also in the Polish American Historical Association (2011-2012 - President), and as well you are a member of the editorial board of Polish American Studies. Since 2014 you have been the editor-in-chief of The Polish Review, a reputable scientific journal opened in 1956. It is available in 575 not only American libraries. Do you agree that the ability to read selected texts is an important aspect because it is possible to influence the elites?

- I am honored to have been entrusted with the editorship of The Polish Review, with its distinguished history. It has a slightly unusual profile, in comparison with other journals in our scholarly profession. On the one hand, it is an academic publication, and of course we seek to maintain a high standard of scholarship, but it is not purely academic, in the strict sense: it is the organ of the Polish Institute of Arts and Sciences of America, whose membership and leadership is composed not merely of academics, but professionals in other fields of Polish identity, or strong interest in Polish matters. For this reason, our potential audience might be somewhat broader than is typical for most scholarly journals, and to the extent this is so, we see this as a sign that the Review is fulfilling its mission.


You are the author of important books, essays, and scholarly papers. Interesting is your book: "Rome's Most Faithful Daughter: The Catholic Church and the Independent Poland, 1914-1939". (Ohio University Press, 2009). You write that when Poland reappeared on the map of Europe it was perceived as the most Catholic country on the continent. You write that, despite this, relations between the Polish Church and the Vatican were not entirely good, and at times were even difficult. You show the intricate relations between Poland and the Vatican. The Vatican counted on Poland's plan to "convert Russia into Catholicism", while the Polish government was reluctant to take part in this plan. These are not commonly known issues. How did you reach them? Was it mainly thanks to the recently released Vatican archives?

- This was precisely the subject that, to my mind, turned out to be the most complex and fascinating aspect of the book as I progressed through the project. In brief: the Holy See, under the leadership of Pope Pius XI (who had served as papal nuncio to Poland before becoming pope) thought that the Bolshevik revolution in Russia, while monstrous in itself, opened a historic opportunity to expand Catholicism eastward into the lands historically Orthodox; this was opposed resolutely by the interwar Polish governments, and to a large extent, by leadership of the Church in Poland, because the Vatican wished to convert the Orthodox to eastern-rite Catholicism, regarded as undesirable by its Polish counterparts as a hindrance to assimilation of Ukrainians and Belorussians into Polish culture, and out of fear that these efforts might further complicate the difficult relationship between Poland and the Soviet Union. Now, these matters were not entirely unknown, and careful readers of my book will note that I made use of a wide variety of published work. But I had an advantage over my predecessors in that I was able to make use of a goodly number of archival sources in order to fill out the picture. I did indeed find some relevant material in the Vatican Archives—but on the whole, I gained the most information from documents in Polish state archives, since this was a matter of considerable discussion—usually unsympathetic discussion—within Polish official circles.

Another book entitled "Poland, the United States, and the Stabilization of Europe, 1919-1933" (Oxford University Press, 1986) is the first publication on the relationship between Poland and the US after the First World War when Poland turned to America to improve its precarious situation. Based on the numerous archives, you show how the Polish leaders in the 1920s were expecting America to support stability in Europe, as Poland regained its independence after gaining the United States of America for political and financial support. How far has this policy and expectations of the United States maintained or changed?

- The heart of that book is summed up in the joking response I would make to colleagues and friends when they asked what I was working on: I would tell them it was a detailed account of something that did not happen, the „something” being the creation of a solid economic and political partnership between the fledgling 2RP and the United States. After the First World War, as is widely known, the US decided to reject President Wilson’s vision of a permanent American role in underwriting European peace and security, preferring to limit itself to financial investment in the Old World. What I discovered was that the Polish governments hoped to overcome American reluctance to support Poland politically and to win an alliance with the transoceanic superpower “through the back door,” so to speak, by attracting US loans and investments in the country on the theory that, sooner rather than later, Washington would feel the need to protect the independence and territorial integrity of a country where many American dollars were at stake. The flaw in the plan was that Americans by and large avoided investing in Poland—precisely because the country was so obviously at risk to the unfriendly ambitions of Germany and Soviet Russia, so it became a vicious cycle discouraging American commitment to interwar Poland.

That said, it strikes me now that I wrote that book during the era of the Cold War and the PRL, and in many ways my approach to the topic reflected a prevalent view of the time, that the absence of close ties between Poland and the United States was somehow a “natural” state of the relationship, dictated by unpleasant but stubborn geopolitical realities. In light of the strong partnership that has developed between the two countries since 1989, now I might approach the subject differently, and invite readers to regard the Polish policies of the 1920s as perhaps premature, but foresighted and prophetic, rather than simply chimerical.

In an essay titled "This Troublesome Question": The United States and the 'Polish Pogroms' of 1918-1919. "Ideology, Politics and Diplomacy in East Central Europe”. (Ed. Biskupski, M. B. University of Rochester Press, 2003) you quote a fragment of Herbert Hoover's journals (1874-1920). Hoover writes that in the news in April 1919 information about the "Pinsk massacre" was reported - the execution of 50 Jews executed at the command of the General of the Polish Army. Americans - at the request of President Wilson, with the approval of Paderewski - sent a delegation to investigate what had happened. It turned out that such an accident did not occur, that it was a lie. In the meantime, I read, for example, in Polish wikipedia, that historians do not judge the massacre in Pińsk unequivocally. Do you think it is important and possible to clarify this matter?

- Over the years there has been considerable discussion and controversy over the sufferings inflicted on Jews dwelling in the kresy in the chaotic aftermath of the First World War, particularly those areas affected by the warfare between Poland on the one hand, and the Bolsheviks and advocates of an independent Ukraine, on the other. These gave rise to lurid reports of perhaps thousands of Jews slain in pogroms at least partially attributable to the encouragement or negligence of Polish military or governmental leadership. While emphasizing that historians still disagree on these matters, in good faith, I think it is fair to say that most commentators agree that these accusations, while not groundless, were considerably exaggerated. The significance of the Pińsk incident was that it was reasonably well documented and verifiable, enough so to prompt the American government to launch an official inquiry into the broader charges of Polish mistreatment of Jews—and there is reason to believe that the U.S. State Department hoped that the verdict of the investigation would largely absolve Poland of blame, and, going further, that the American diplomats cared considerably less about the welfare of the Jews of eastern Europe than they did about protecting the image of the Poland they saw, in that interlude right after the war, as an important European ally of the United States.

But your question raises the larger issue, of the necessity of re-examining the history of relations between gentiles and Jews in the Polish lands. This is of primary and urgent importance, and has been much discussed since 1989, primarily having to do with the years during and immediately after the Second World War, but it can, and should, pertain to the entirety of Polish history. One of the principal signs of a mature and confidently democratic country is its willingness to explore and confront its history, including those issues that are painful or challenging. The record of Polish scholars since 1989 in filling in the “blank pages” of the country’s past, of challenging old taboos, and of correcting the historical record as needed, has been admirable. One hopes they will be able to continue this valuable work, and that they will encounter no such obstacles as those that have hampered the free inquiry of Polish historians in the past.

Interesting is the subject - how Americans write about their "mistakes and distortions". In my opinion they do it usually without tearing robes and lamentations. I read a very interesting book by Lynne Olson entitled "Those Angry Days. Roosevelt, Lindbergh and America's Fight Over World War II, 1939-1941 ", N.Y. 2013). The author, a well-known historian, writes about the years before America joined the Second War, and how strong were the anti-war and pro-German moods. Charles Lindbergh - American pioneer of aviation - in 1938 received a medal from Hermann Goering. 

The book has a separate 18 page chapter titled "Setting the Ground for Anti-Semitism," where the author writes that most American universities, including almost all "Ivy League" institutions, had a strict quota system (numerus clausus) for admission to studies. The university Yale Daily News quoted anti-Semitic commentary. The author writes that even after graduation the Jews had problems finding a job. The book has a lot of reviews, none of the reviewers referred to this chapter, a topic that almost nobody knows. Ability to reject, perhaps rather: retraction of many topics - this is an American characteristic (and can be seen from different perspectives). Maybe that's why the average American is so aware of America's "unique role"? Even Indians do not want to remind them of the painful periods in their history. The National Museum of the American Indian (opened in 2004) does not show the period of suffering, "Trail of Tears”. When I was collecting material for the book, the Indians themselves did not bring it up, but they proudly talked about their participation in the Second World War, the code talkers.

- Generally speaking, all people everywhere find it easier to speak of, let us say, the more glorious moments in their histories, and more difficult to recognize or admit those that do not reflect well on them—and all countries have them. In the case of the United States, you mention the destruction and displacement of the American Indians, and a long heritage of class based, “genteel” antisemitism. There is no denying these. Of course, there is also the matter of slavery and its legacy, which lasts to this day. At the same time, historians in the United States have been examining these questions, and others, quite vigorously in recent, and it is likely that their findings will gradually gain more acceptance in wider American society with the passage of time.

You are also interested in sport - soccer in Poland and baseball in the United States. In the essay "Diamonds Out of the Coal Mines: Slavic Americans in Baseball”, you write about the baseball star, very well-known, and much admired, Stan Musial. The legendary baseball player Stan Musial was of Polish descent. (I remember my husband talking about him with admiration and respect). Do you agree that team sport is a form of teamwork and that it is important especially in the early years of youth?

- I am indeed interested in sport, as a pastime of my own, and, as a historian, in the ways sport can reflect and make connections with what we might call „real” history, the meatier affairs of politics, society, economy, and culture. So I have taught, or plan on teaching, courses in the role baseball has played in American history, and soccer (piłka nożna) in world history. For instance, sport has played an important role in the history of the Polonia of the United States, largely because athletics traditionally has served as a significant entryway for acculturation of immigrant populations into American ways of life. And yes, Stan Musial is, by all odds, the greatest American athlete of Polish ancestry.

The question you pose about the usefulness of team sport in teaching youth the values of teamwork, fair play, and citizenship is very interesting. In fact, one can argue the point both ways, either that it does encourage these positive social attributes, or that it can do the opposite. There is probably no one answer. By the same token, there is no question that over the years many social thinkers, in the English speaking world at least, with its vibrant and highly developed sporting culture, have believed that sport can serve these desirable purposes, and that this is the main practical virtue of having young people learn and play these vigorous, organized games—one thinks of the British saying that the Battle of Waterloo was won on the playing fields of Eton, which, while undoubtedly overstated, certainly summarizes an argument for the social benefit of sport.


_____________________

The Polish version of this interview appeared in ODRA, Wroclaw, May 2017.
Thursday, September 21, 2017

PAHA President's Fall Letter, Kosciuszko Lecture and Call for Stories

LETTER FROM PAHA PRESIDENT 

PAHA President, Dr. Anna Mazurkiewicz with Dr. Jim Pula and Dr. Piotr Drag 
at the Sixth Congress of Polish Studies in Krakow, Poland

Dear PAHA Members,

Thank you for taking the time to catch up with PAHA. We are truly glad to have you as a member.

Since the annual PAHA meeting  January 2017 in Denver, the PAHA Board met again in June – this time in Poland (see the text about PAHA’s participation in the Sixth World Congress on Polish Studies in Kraków in this newsletter). Our association is currently mobilizing its resources and focusing its energy on preparations for a double anniversary.

The 2018 marks the centennial of Poland’s regaining independence after 123 years of partitions, as well as the 75th Anniversary of PAHA. The Board confirmed there that the official celebration of PAHA’s 75th Anniversary will be held on 7-9 September 2018 in Chicago at Loyola University. A special Committee was established within our Board to coordinate this effort. It is co-chaired by Bożena Nowicka-McLees and Dominic Pacyga. In addition to the planned event, James Pula has been working on a special anniversary publication on PAHA’s history and achievements. We will let you know once it is available in print.

This may be a good opportunity to remind you about Polish American Studies. It has been published uninterruptedly since 1944! Please remember to have a look at the recent issue of our journal (74/1). It contains fascinating stories about Zbyszko – the all-time famous Polish wrestler in America, Polish-Americans’ ways and means of organizing. If you are our member you should have already received your copy of the journal – the subscription comes with the membership. Please renew, if you haven’t done so already!

Finally, please note that PAHA maintains its ongoing projects. We are continuously on the lookout for collecting Displaced Persons’ memoirs, documents, and oral histories. We also seek contributions to our “Objects that Speak” collection of personal artifacts dear to Polish-Americans. Before the end of this year we are planning to launch a modern version of our web page which shall contain special sections devoted to both projects.

The upcoming centennial of Poland’s regained independence may be the spark to reinvigorate your interest in all things Polish and Polish-American. Please stay tuned  for more information on PAHA planned events and publications – come to meet us in Washington (4-7 January, 2018) during our annual conference, see us on Facebook, read the blog, or visit our web page for more details. By maintaining your membership in PAHA you are helping us fulfill our mission to study and promote scholarly research and preservation of historical sources on Polish American history and culture.

Thank You!
Anna Mazurkiewicz
University of Gdansk, Poland
President of the Polish American Historical Association

PAHA Board in Krakow, June 2017


Lecture on Jefferson, Kościuszko and Hull in Philadelphia 
  
  
On September 23, 2017 at the Museum of the American Revolution, 101 South 3rd Street, Philadelphia, a lecture entitled “Friends of Liberty: Thomas Jefferson, Tadeusz Kościuszko and  Agrippa Hull”  will be given by Gary B. Nash, PhD, Distinguished Research Professor and Director Emeritus, National Center for History in the Schools, and Professor Emeritus of History, UCLA.  In “Friends of Liberty,” Dr. Nash explores the little-known story of General Tadeusz Kościuszko, Polish-born military engineer and freedom fighter in the American Revolution, and his role as a pioneer of abolition.* Kościuszko was an ardent advocate for the rights of European serfs, African slaves, Jews, women and other disenfranchised groups on two continents. Kościuszko’s relationship with Agrippa Hull, a freeborn black New Englander who served as his orderly during the Revolutionary War, provides poignant testimony to the bonds that form between freedom-loving people. As a pioneer of abolition, Kościuszko gave Jefferson instructions that upon his death, Kościuszko’s U.S. funds be used to liberate and educate as many of Jefferson’s slaves as the money allowed. The lecture tells of the tragic betrayal of Kościuszko’s trust. 

The lecture is free but reservations are required: https://Kościuszkomar.eventbrite.com. Additionally tickets at $80/person may also be obtained for a Reception following the lecture.  The event is sponsored by the Kościuszko Foundation, Philadelphia Chapter in cooperation with the Museum of the American Revolution and the U.S. National Park Service.  

This lecture marks Kościuszko’s legacy of freedom and the 200th anniversary of his passing. UNESCO and the Parliament of Poland have declared 2017 as the Year of Tadeusz Kościuszko.  The UNESCO press release stated: “Tadeusz Kościuszko lived at the turn of the eighteenth and nineteenth century. In recognition of his activity for the sake of peace, independence and democracy – the equality of people regardless of their skin colour or religion – he is considered a national hero in Poland and in the United States. He emphasized the role of both practical and citizen education, so that men and women who regained freedom should be aware of their rights, but also their duties with respect to the freedom and welfare of others.”

Anna Mazurkiewicz and Maja Trochimczyk at PAU Banquet at the Sixth Congress of Polish Studies.

CALL FOR STORIES OF WOMEN IMMIGRANTS 

by Ondrej Klipa

Looking for Polish women workers who migrated from Poland to the US from 1960s to 1980s.

I am a historian from Prague studying migration from Communist Poland. Currently I am a Fulbright visiting scholar at the Department of History of the University of Illinois at Chicago. One of my aims is to write an article titled “Escaping coercion and control. Polish female workers in other Soviet bloc countries”. For the sake of the article I would like to find Polish women who migrated in the studied period to Western countries in order to compare their experience. The interview will be mostly about their motivations to leave Poland as well as their employment after they arrived to the US as these two topics are of my primary interest. The interview could be conducted either in Polish or in English. I am ready to come anywhere in Chicagoland area.

If you could meet me and speak with me (about an hour) or if you know anyone who could, please send me an email or call me at (872) 214-9218. 

My email: ondrej.klipa@gmail.com

Friday, August 18, 2017

Lecture on Jefferson, Kosciuszko and Hull in Philadelphia, September 23, 2017

Thaddeus Kosciuszko, portrait by Karl Gottlieb Schweikart - www.wilanow-palac.art.pl

The Kosciuszko Foundation - Philadelphia Chapter invites all int, 2017 at 5:30 p.m. at the Museum of the American Revolution, 101 South 3rd Street, Philadelphia.

Friends of Liberty: Thomas Jefferson, Tadeusz Kosciuszko and  Agrippa Hull

SPEAKER: Gary B. Nash, PhD, Distinguished Research Professor and Director Emeritus, National Center for History in the Schools, and Professor Emeritus of History, UCLA

DESCRIPTION:  In “Friends of Liberty,” Dr. Nash explores the little-known story of General Tadeusz Kosciuszko, Polish-born military engineer and freedom fighter in the American Revolution, and his role as a pioneer of abolition.* Kosciuszko was an ardent advocate for the rights of European serfs, African slaves, Jews, women and other disenfranchised groups on two continents. Kosciuszko’s relationship with Agrippa Hull, a freeborn black New Englander who served as his orderly during the Revolutionary War, provides poignant testimony to the bonds that form between freedom-loving people. As a pioneer of abolition, Kosciuszko gave Jefferson instructions that upon his death, Kosciuszko’s U.S. funds be used to liberate and educate as many of Jefferson’s slaves as the money allowed. The lecture tells of the tragic betrayal of Kosciuszko’s trust.

WHEN: Saturday, September 23, 2017    5:30 p.m. – 7:00 p.m.

WHERE: Museum of the American Revolution, 101 South 3rd Street, Philadelphia

FREE TICKETS: The lecture is FREE AND OPEN TO THE PUBLIC.
Advance reservations are required and can be made at HTTPS://KOSCIUSZKOMAR.EVENTBRITE.COM
Tickets at $80/person may also be obtained for a Reception following the lecture.

SPONSOR: Kosciuszko Foundation, Philadelphia Chapter in cooperation with the Museum of the American Revolution and the U.S. National Park Service

*This lecture marks Kosciuszko’s legacy of freedom and the 200th anniversary of his passing. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) and the Parliament of Poland have declared 2017 as the Year of Tadeusz Kosciuszko.

For additional information:   https://www.thekf.org/kf/chapters/philadelphia/events/
Contact: thekfphiladelphia@gmail.com

About General Tadeusz Kosciuszko (1746-1817)

Gen. Tadeusz Kosciuszko came to America during the Revolutionary War to aid in the struggle for American Independence. He offered his much needed expertise as military engineer to Gen. Washington and designed many formidable defenses, including the "American Gibraltar" at West Point, NY, and forts on the Delaware River. His work in planning the redoubts at Saratoga, NY, was praised by General Horatio Gates as crucial to the American victory. When he returned to his native Poland he carried the message of freedom and independence. The Insurrection he led to free his homeland from foreign oppression failed, but nevertheless, in time, he became one of Poland's most beloved historical figures. Kosciuszko was a precursor of the development of national awareness in its modern sense, embodiment of the principle of tolerance, called by Thomas Jefferson "the purest son of liberty, I have ever known." On returning to Philadelphia he gained the friendship of Thomas Jefferson and the respect of the American people. His last will and testament contained instructions that funds from his financial holdings in the United States be used to liberate and educate slaves here. This was an unprecedented request. This year, 2017, we commemorate the bicentennial of his death.

A more complete biography of General Kościuszko may be downloaded from: www.polishcultureacpc.org/news/TK.docx

From UNESCO Press Release   

The year 2017 marks the 200th anniversary of the death of Tadeusz Kościuszko, political leader, with the support of the governments of Poland, Lithuania, Switzerland and the Kosciuszko Foundation: An American Center of Polish Culture in New York City.

Tadeusz Kościuszko lived at the turn of the eighteenth and nineteenth century. In recognition of his activity for the sake of peace, independence and democracy – the equality of people regardless of their skin colour or religion – he is considered a national hero in Poland and in the United States. He emphasized the role of both practical and citizen education, so that men and women who regained freedom should be aware of their rights, but also their duties with respect to the freedom and welfare of others.

About The Kosciuszko Foundation

The Kosciuszko Foundation, a national non-profit organization, was established in 1925 by Professor Stephen Mizwa to foster intellectual and artistic exchange between the United States. Even during the dark times when Poland was under Communist control, the Foundation did not cease to provide opportunities for a people-to-people exchange at universities in both countries. Many of those who rose to leadership in the now free Poland were Foundation grant recipients. In addition to its scholarship and grant programs, the Foundation has sponsored summer sessions for American students at the Jagiellonian University in Kraków since the 1970s, and now has an English language teaching program that benefits Polish youth. In the United States, the Foundation organizes various events to promote an understanding of Polish culture and history among Americans.

The Foundation's work reaches audiences throughout the United States, through its headquarters in New York City and regional chapters including the Philadelphia Chapter which was founded in 1993.

The Great American Eclipse on August 21, 2017

While it is not limited to Polish Americans, the eclipse will be seen from just about everywhere, and thus, it is worthy of our attention. Here are the maps of the pathway from NASA.

https://eclipse2017.nasa.gov/eclipse-who-what-where-when-and-how